Dodany przez
w kategorii: Studenci

Istnieje możliwość nominowania studentów PK na wakacyjne praktyki oraz na semestralny pobyt na University of Applied Sciences, Western Switzerland (HES) w celu pisania pracy magisterskiej na wybrany temat (tu znajduje się plik przedstawiający dostępną tematykę prac). HES deklaruje możliwość przyjęcia 2 studentów PK na pobyt semestralny i nieograniczoną liczbę studentów na praktyki wakacyjne. Warunkiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Studenci piszący pracę magisterską w HES otrzymają darmowe zakwaterowanie oraz stypendium w wysokości 400 CHF/miesiąc. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 czerwca 2017 r.