Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

Nastąpiła zmiana aplikacji obsługującej sprawdzenie prac pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń (ASAP 2.0). Studentów i promotorów proszę o zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi po zalogowaniu się do systemu oraz informacjami dostępnymi na stronie ASAP

Przypominam również, że promotorzy mają obowiązek sprawdzenia ostatecznej wersji prac wprowadzonych do systemu ASAP przez dyplomantów, w tym również danych informacyjnych dotyczących pracy, pod kątem zgodności z wymogami formalnymi i zatwierdzonym tytułem pracy. Sprawdzenie to musi mieć miejsce po wprowadzeniu pracy przez studenta a przed skierowaniem jej do weryfikacji antyplagiatowej. Sprawdzeniu podlegają również dane dotyczące pracy ujęte w raporcie generowanym przez ASAP.  – Przeczytaj dodatkowe ważne informacje.