Studenci I roku studiów 2 stopnia.

Pierwsze zajęcia z Historii chemii (wykład zgodnie z podziałem godzin) dla studentów kierunku Biotechnologia i Inżynieria chemiczna rozpoczną się w czwartek 27.02.2020 r. a dla studentów kierunku Technologia chemiczna  w piątek 28.02.2020 r. Seminarium z tego przedmiotu rozpocznie się od drugiego tygodnia zajęć.