Dodany przez
w kategorii: Projekty, Studenci

Wydział Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK ogłasza nabór dla studentów studiów II stopnia (wszystkie kierunki) na organizowaną w ramach projektu Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wizytę studyjną do Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w dniach 28-29 marca 2019 r.

W ramach planowanej wizyty zostaną zaprezentowane studentkom/tom interesujące prezentacje teoretyczne połączone z wizytami w laboratoriach badawczych. Prezentacje będą dotyczyły wybranych prac realizowanych w Instytucie PAN, do realizacji których będą mogli się zgłosić chętni studenci (na odbycie  płatnych miesięcznych staży, na które nabór będzie ogłoszony wkrótce).

Chętnych studentów proszę o zgłaszanie się z formularzem zgłoszeniowym do dr inż. Sylwestera Żelaznego, pokój nr 426 w terminie do 18 marca br. 

Koszty podróży oraz pobytu pokryte będą z kosztów projektu.

 

Projekt Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.04.2022
Numer i nazwa osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

wer-rp-ue