Dodany przez
w kategorii: Studenci

Studentów II roku studiów I stopnia, kierunki Technologia chemiczna oraz Inżynieria chemiczna i procesowa, informujemy że ruszają wybory specjalności. Wyboru dokonać można z poziomu panelu studenta w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. Osoby które nie dokonają wyboru we wskazanym terminie, zostaną przydzielone do poszczególnych specjalności decyzją Dziekana.

Osoby niezdecydowane mogą zapoznać się z prezentacjami poszczególnych specjalności:

Kierunek Technologia chemiczna:

 

Kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa: