Dodany przez
w kategorii: Technologia chemiczna

Szanowni Państwo,

zajęcia organizacyjne w ramach laboratoriów Wybrane działy chemii fizycznej dla wszystkich specjalności II stopnia Technologii Chemicznej odbędą się zgodnie z harmonogramem (zajęcia organizacyjne z innych laboratoriów zaplanowanych w tym samym terminie odbędą się po zakończeniu zajęć z Wybranych działów chemii fizycznej).

Obecność na zajęciach organizacyjnych jest obowiązkowa! Niezapisanie się do grupy laboratoryjnej w dniu zajęć organizacyjnych (osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przez przedstawiciela) jest równoważne z niezaliczeniem laboratoriów.

Regularne zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się w marcu.

Z poważaniem Tomasz Lubera