Dodany przez
w kategorii: Technologia chemiczna

Szanowni Państwo,

zajęcia organizacyjne w ramach laboratoriów Wybrane działy chemii fizycznej dla wszystkich specjalności odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Obecność na zajęciach organizacyjnych jest obowiązkowa! Niezapisanie się do grupy laboratoryjnej w dniu zajęć organizacyjnych (osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przez przedstawiciela) jest równoważne z niezaliczeniem laboratoriów.

Z poważaniem Tomasz Lubera