Dodany przez
w kategorii: Studenci

Od 2 października 2017 r. w Dziekanacie wydawane będą legitymacje oraz  załatwiane sprawy związane z przyjęciem na I rok studiów zgodnie z HARMONOGRAMEM.

Równocześnie informujemy, że w tym czasie można wpłacać 40 zł. na ubezpieczenie NNW (cały rok akademicki).

W dniu  3 października 2017 r. obowiązkowe szkolenie biblioteczne.

Dnia 4 października 2017 r. o godz. 10:00 w „Działowni” odbędzie się uroczysta Inauguracja WIiTCh roku akad. 2017/18 – obecność studentów I roku jest obowiązkowa.

Dnia 3 października 2017 r. o godz. 10:30 w „Działowni” odbędzie się uroczysta Inauguracja Uczelniana roku akad. 2017/18 – obecność tylko dla chętnych.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku studiów w roku akad. 2017/18 rozpoczynają się od 5 października 2017 r.