Do końca października 2017 r. został przedłużony czas wypełnienia ankiety na temat zjawiska nierównego traktowania w formie molestowania lub molestowania seksualnego studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów szkół wyższych.

Na naszym wydziale badanie, w formie anonimowej ankiety on-line, dotyczy studentów kierunku Technologia Chemiczna.

Ankietę można wypełnić na stronie

http://badania.pbs.pl/studenci.pg

PLAKAT