Decyzją Dziekana WIEiK w dniu 3 listopada na tym wydziale zostały ogłoszone godziny dziekańskie. W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naszego wydziału ze studentami WIEiK oraz prowadzonych przez pracowników WIEiK ze studentami naszego wydziału.