Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z zakończeniem instalacji nowych punktów dostępowych sieci Eduroam dla pracowników i doktorantów Wydziału dostępna jest wydziałowa sieć WiFi. Sieć rozgłaszana jest pod nazwą (SSID) WIiTCh i zgodnie z wytycznymi działu informatyzacji PK, używa zabezpieczeń WPA2-Enterprise (802.1X, EAP oraz RADIUS). Sieć dostępna jest na korytarzach I-VI piętra i swoim zasięgiem obejmuje cześć pomieszczeń wzdłuż korytarzy oraz na parterze (hol, biblioteka wydziału, s.3 ).

Indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło do sieci można otrzymać:
– w odpowiedzi na e-mail opatrzony podpisem cyfrowym PK (wiadomość zwrotna zostanie zaszyfrowana)
– osobiście w pok. 7 (parter) u p. mgr inż. Leszka Jurczaka lub w pok. 412 (4 piętro) u dr inż. Artura Jaronia

Informacje jak skonfigurować komputer z systemem Windows od korzystania z WPA2-Enterprise:
https://documentation.meraki.com/MR/Encryption_and_Authentication/Enabling_WPA2-Enterprise_in_Windows_Vista_and_Windows_7