Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Szanowni Państwo, zgodnie z informacją przekazana przez Biuro Erasmusa – Politechnika Krakowska posiada niewykorzystane środki finansowe na realizacje wyjazdów dydaktycznych w ramach programu Erasmus +. Mobilność musi zostać zrealizowana do 22.05.2020 roku. Szczegóły dostępne są na stronie:

http://erasmus.pk.edu.pl/info/pracownicy-wyjazd-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych/

Pomoc w wypełnieniu wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Erasmusa (Budynek Główny WIL, pokój 33, tel. 25-12) lub u lokalnego koordynatora programu Erasmus + (pok. 633, tel 21-16)