Dział Współpracy Międzynarodowej prowadzi obecnie nabór kandydatów z PK do udziału w semestralnej wymianie studenckiej w Tianjin Polytechnic University (wyjazd w lutym 2019 r.). W załączniku – otrzymana z TJPU oferta kursów na poziomie studiów I stopnia oraz praktyki w tamtejszych laboratoriach. Ogłoszenie o prowadzonym naborze jest dostępne na stronie http://dwm.pk.edu.pl/4531-2/. Dokumenty DWM przyjmuje do dnia 7 grudnia br.