Informujemy że dostępne są wyniki konkursu dotyczącego podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców (<35lat) oraz uczestników studiów doktoranckich.
Zakwalifikowani uczestnicy proszeni są o złożenie do Sekretariatu Wydziału w terminie do dnia 28.06.2017 r. n/w dokumentów:
kalkulacja wstępna,
harmonogram tematu,
informacja o strategicznym kierunku badawczym.