Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy, Studenci

Szanowni Państwo

Przedstawiam wyniki opiniowania kandydata na Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na kadencję 2021 – 2024 Pana dr hab. inż. Piotr Michorczyk , prof. PK.

Wyniki głosowania liczony wg Statutu PK §34 pkt.10:

Grupa 1 – Profesorów i doktorów habilitowanych: 21/21=1,000 z wagą 1,000×0,45=0,450

Grupa 2 – pozostałych nauczycieli akademickich: 34/35=0,971 z wagą 0,971×0,25=0,243

Grupa 3 – studentów i doktorantów: 14/14=1,000 z wagą 1,000×0,20=0,200

Grupa 4 – pozostałych pracowników: 10/11=0,909 z wagą 0,909×0,10=0,091

Sumaryczne poparcie 0,450+0,243+0,200+0,091=0,984

Stwierdzam zatem, iż kandydatura Pana dr hab. inż. Piotra Michorczyka , prof. PK na dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej uzyskała poparcie 98,4% naszej społeczności akademickiej.

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Robert Grzywacz, prof. PK