Sekcja w języku angielskim

 1. Inż. Julia Radwan-Pragłowska (II rok/II stopień)
  Microwave-Assisted Synthesis and Biodegradation Analysis of Fe3o4/Poly(Aspartic Acid) Nanocomposite Applicable in Magnetic Resonance Imaging (MRI)
 2. Inż. Monika Motyka (II rok/II stopień)
  Application of Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Determination of Neonicotinoids in Honey
 3. (2 nagrody ex aequo)
  inż. Paulina Szybka (II rok/II stopień)
  New Efficient Method of Obtaining Ethenzamide
  inż. Anna Drabczyk (II rok/II stopień)
  A Comparison of Methods for the Synthesis of Aripiprazole

Sekcja Technologii Chemicznej

 1. Paweł Fiedor (II rok/I stopień)
  Otrzymywanie wodorotlenku magnezu o mikrostrukturze i wysokiej czystości na bazie odpadowych związków magnezu
 2. (2 nagrody ex aequo)
  inż. Katarzyna Raczak (II rok/II stopień)
  Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej w celu wydzielenia pestycydów neonikotynoidowych z miodu pszczelego
  inż. Monika Sobocińska  (I rok/II stopień)
  Rozdzielanie betalain obecnych w Chenopodium rubrum L. techniką przeciwprądowej chromatografii cieczowej
 3. (2 nagrody ex aequo)
  inż. Diana Drozd (I rok/II stopień)
  Metody spektroskopowe w badaniu metalopochodnych 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazo-2-ilo)benzeno-1,3-diolu
  inż. Łukasz Janus (II rok/II stopień)
  Synteza hydrożeli chitozanowych w polu promieniowania mikrofalowego oraz badanie ich stopnia biodegradacji

Wyróżnienie
Karolina Zawadzińska (II rok/I stopień)
Zastosowanie odpadów z przemysłu spożywczego do syntezy poliuretanów

Sekcja Inżynierii Chemicznej

 1. Inż. Klaudia Malanowicz (I rok/II stopień)
  Wpływ właściwości fizykochemicznych na trwałość układów rozproszonych
 2. Inż. Małgorzata Pachołek (I rok/II stopień)
  Analiza komputerowa struktury kłaczków osadów biologicznych

Wyróżnienie
Jolanta Zaremba  (III rok/I stopień)
Nowoczesne metody wykorzystania węgla

 

 

Dr inż. Stefan Kurek, Organizator Sesji