Dodany przez
w kategorii: Studenci

Informacja o nagrodach

Dla uczestników i laureatów Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych na WIiTCh w 2017 r. przewidziano nagrody książkowe. Wartości nagród książkowych dla laureatów sesji polskich wynoszą:

za I miejsce: 160 zł,
za II miejsce: 120 zł,
za III miejsce: 80 zł,
za wyróżnienie: 50 zł
pozostali uczestnicy sesji: 30 zł.

Natomiast dla sesji anglojęzycznej każda kwota nagrody jest wyższa o 20 zł.

Za przyznaną kwotę nagrody można kupić jedną lub kilka książek. Ewentualnie, jeżeli wybrana książka jest droższa, to można się umówić z inną osobą, że ona weźmie tańszą.


Informacje dla Studentów, którzy oddadzą referaty

Podobnie jak w roku ubiegłym wydrukowane zostaną wszystkie oddane streszczenia, a dla nagrodzonych prac pełne artykuły. Pozostałe przesłane artykuły w wersji elektronicznej (referat, prezentacja) zostaną umieszczone na płycie DVD.

Materiały należy przesłać w wersji elektronicznej na adres usskn@indy.chemia.pk.edu.pl i dostarczyć w postaci wydruku do Pani dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej do pok. 620 lub do skrzynki korespondencyjnej w sekretariacie C-4 pok. 616.

Termin przyjmowania prac (wydruk + wersja elektroniczna) do 12.06.2017 r.


Rozdanie dyplomów

Uprzejmie zapraszamy na uroczyste rozdanie dyplomów dla uczestników uczelnianej sesji kół naukowych i opiekunów kół naukowych, które odbędzie się w dniu 23 czerwca o godz. 9:00 w sali konferencyjnej „kotłownia” Politechniki Krakowskiej.


Szczegółowe informacje ws. nagród i wyników USKN 2017 w załączniku.