Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Imienia Profesora Zbigniewa Engela za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych. Nagrody przyznawane są młodym pracownikom naukowo–dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.
Wniosku należy składać do Sekretariatu WIiTCh (lub przy portierni Wydziału), w kopercie opisanej „Konkurs Zbigniewa Engela”, do 27 maja do godziny 12 . W tym roku termin rozstrzygnięcia konkursu został zaplanowany na połowę czerwca.
Dodatkowych informacji udziela Prodziekan ds. Nauki, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. pK.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=429&lang=pl