Dodany przez
w kategorii: Bez kategorii

Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla Kandydatów starających się o przyjęcie w roku akademickim 2019/20 na studia II stopnia na kierunki:
Biotechnologia,
Inżynieria chemiczna i procesowa, Chemical Engineering
Technologia chemiczna

Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla Kandydatów starających się o przyjęcie w roku akademickim 2019/20 na studia II stopnia na kierunek Technologia chemiczna w języku angielskim, specjalność Innovative Chemical Technologies