Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla Kandydatów starających się o przyjęcie w roku akademickim 2019/20 na studia II stopnia na kierunek Technologia chemiczna w języku polskim, specjalność Chemia i technologia kosmetyków.

Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla Kandydatów starających się o przyjęcie w roku akademickim 2018/19 na studia II stopnia na kierunek Technologia chemiczna w języku angielskim, specjalność Innovative Chemical Technologies