Dodany przez
w kategorii: Studenci, Ważne

Informuję, ze zaliczenie z przedmiotu „Zagrożenie ekologiczne, BHP i ergonomia” odbędzie się 7.09.2018 o godzinie 10.00 w sali 0/19 – Działownia. Zakres zaliczenia obejmuje obie części materiału wykładowego.

Z kolei zaliczenie z przedmiotu „Bezpieczeństwo Techniczne” odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10.30 również w Działowni.

Prodziekan ds. nauki, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK