Dodany przez
w kategorii: Studenci

Informacja CSiR ws. zajęć dydaktycznych z obowiązkowego przedmiotu Wychowanie Fizyczne na platformie e-learningowej dla studentów wszystkich wydziałów I i II stopnia objętych planem:

Ścieżka do kursu:                                    

http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2121

lub: Kursy -> Inne -> Wychowanie Fizyczne – wszystkie wydziały

Kurs dostępny bez hasła dostępu z koniecznością zapisania się samodzielnego.

Barbara Grabacka-Pietruszka
Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji