Zajęcia organizacyjne obejmujące szkolenie BHP, podział na zespoły i omówienie zakresu materiału w ramach laboratoriów z przedmiotów: Chemia fizyczna (grupy 20T1A, 20T1B, 21T1A, 21T1B, 22T1A, 22T1B, 20I1, 21I1) oraz Koloidy w układach biologicznych (grupy 30B1 i 31B1) odbędą się zgodnie z  harmonogramem. Obecność na zajęciach jest bezwzględnie obowiązkowa (również dla osób powtarzających przedmiot).

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę  kontaktować się z dr Tomaszem Luberą lub dr Barbarą Laskowską.