Zajęcia organizacyjne z przedmiotu „Wybrane Działy Chemii Analitycznej” dla studentów II stopnia technologii i biotechnologii obejmujące szkolenie BHP, podział na zespoły i omówienie zakresu materiału w ramach zajęć laboratoryjnych odbędą się w następujących terminach:

dla grup 10T2 i 13T2 – czwartek, tj. 5 października 2017,

dla grup 11T2 i 10B2 w piątek 6 października 2017r. w sali 337 o 9:15 .

Obecność na zajęciach organizacyjnych jest obowiązkowa. W razie pytań proszę kontaktować się z dr. Piotrem Dulianem lub dr. inż. Dariuszem Karczem