Dodany przez
w kategorii: Studenci

Za zgodą Pana Prorektora ds.studenckich dr hab.inż. Marka Stanuszka, informujemy, że ze względu na trwający remont BUDYNKU 10-24 oraz ograniczony dostęp do sal dydaktycznych w naszym budynku lektoraty z języka obcego które wg harmonogramu miały odbywać się W SALACH SPNJO SĄ ODWOŁANE W DNIACH OD 02.10 DO 06.10.2017. Wszystkie zajęcia będą odrobione ze studentami w terminie późniejszym.

NATOMIAST STUDENCI KTÓRZY NA HARMONOGRAMIE MAJĄ ZAJĘCIA W SALACH BUDYNKU WITCH ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM.

SPNJO