Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior uprzejmie zaprasza członków Senatu PK, kierowników jednostek wydziałowych, pozawydziałowych i administracyjnych wszystkich szczebli zarządzania, przedstawicieli studentów i doktorantów, na spotkanie poświęcone najbardziej istotnym zagadnieniom wynikającym z wprowadzenia Ustawy 2.0.
Spotkanie odbędzie się 22 października 2018 r. o godz. 14.45, w auli na I p. budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, ul. Warszawska 24.