Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza na dwa wykłady Prof. Elisabete Alegria z ISEL – Polytechnic Institute of Lisbon (Portugalia) pt: „Mechanochemistry: fundamentals and applications in synthesis and catalysis”, oraz „C-scorpionate  rheniumcomplexes and their application as catalysts in Baeyer-Villinger oxidation of ketones” , które odbędą się dnia 7 września 2017  o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 12, parter  budynku WIiTCh).
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów