Dodany przez
w kategorii: Studenci

Zaliczenie przedmiotu Zarządzanie jakością odbędzie się w dniu 13 marca br. w sali 402. Początek o godzinie 7.00. Do zaliczenia mogą przystąpić tylko osoby do tego uprawnione. Zasady zaliczenia nie ulegają zmianie.