Informujemy że w dniu 11 czerwca 2015 r. ukazało się Zarządzenie nr 30 Rektora PK w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym. W związku z powyższym wszyscy studenci i pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z jego zapisami i stosowania się do zasad określonych w w/w zarządzeniu.