Dodany przez
w kategorii: 50 lat WIiTCh

Informujemy, że Dziekan Wydziału IiTCh podjął decyzję dotyczącą zwolnienia emerytowanych pracowników z kosztów udziału w części oficjalnej obejmujących udział w Posiedzeniu Rady Wydziału, Konferencji, spotkaniu Absolwentów, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w ramach przerwy kawowej.

Dla pracowników emerytowanych został również obniżony koszt udziału w uroczystym Bankiecie Jubileuszowym do 150 PLN, który obejmuje dwa ciepłe posiłki, zimny bufet, napoje bezalkoholowe, napoje do „powitalnych toastów” oraz oprawę muzyczną.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia 10.11.2016 r. z powodu konieczności rezerwacji miejsc.

Zarejestrowany uczestnik dokonuje opłaty na konto Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki:
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Z dopiskiem: Imię_Nazwisko_JubileuszChemia50

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Jubileuszu: http://www.chemia.pk.edu.pl/50-lat-wiitch/