Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej PTChem 2017 odbędzie się w dniach 8-9 grudnia br. na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Corocznie w wydarzeniu biorą udział studenci i doktoranci takich kierunków jak: chemia, technologia chemiczna,
biologia, biotechnologia, farmacja czy też inżynieria materiałowa. Tegoroczna konferencja jest połączona z obchodami 25-lecia działalności Sekcji Studenckiej PTChem.

Formularz rejestracyjny można znaleźć pod linkiem:
http://ssptchem.pl/pl/najblizszy-zjazd

Rejestracja trwa do 6.11.2017 roku. Ilość miejsc ograniczona.