Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Studenci

Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie się 12 grudnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego.

Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest ogólnopolską cykliczną konferencją, organizowaną od blisko 20 lat. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii
chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii.

Od 7 lat podczas Konferencji studenci i doktoranci mają możliwość prezentacji wyników swoich badań w formie plakatów. W trakcie
konferencji mają także miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a
także instytucji lub organizacji pożytku publicznego.

Rejestracja na Konferencję ruszyła 21 PAŹDZIERNIKA i potrwa DO 4 LISTOPADA 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać:

www.ssptchem.pl [1] – www.facebook.com/SSPTChem/ [2] – www.facebook.com/events/386468468960569/ [3]