Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Studenci

Informuję, że nastąpiła zmiana nr pokoju przyjęć z 8 na 9a dla doktorantów oraz studentów I stopnia (bez absolwentów) kierunek: Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa (stanowisko 5).