Sprawdzian z dzielenia i mnożenia

3*9=                77:11=
5*2=                90:45=
2*5=                81:3=
8*5=                9:3=
6*1=                96:3=
5*8=                90:9=
3*9=                70:1=
2*2=                18:3=
1*7=                97:97=
5*4=                77:7=
4*8=                56:2=
5*3=                48:3=
9*9=                84:42=
4*1=                42:42=
7*6=                68:68=